Burenhulp zou vanzelfsprekend moeten zijn

Senioren gebaat bij burenhulp

Burenhulp zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar door de individualisering van de maatschappij is het niet meer vanzelfsprekend. Soms weten we niet eens wie onze buren zijn, of je weet niet wie je in de buurt kan vragen voor hulp. Burenhulp is van alle tijden, het niets meer of minder dan iemand uit de buurt een handje te helpen.

De individualisering van de maatschappij raakt de senioren, chronisch zieken, en gehandicapten. De zorg gaat veranderen, senioren moeten langer thuis blijven wonen, er wordt straks een groot beroep op burenhulp gedaan. Vaak kunnen senioren wel een handje extra gebruiken, zij zijn gebaat bij burenhulp. Een klusje in huis of tuin, hulp met de boodschappen of vervoer, samen een gezellig uitje maken.

Burenhulp gemakkelijk te vinden

Burenhulp houdt in dat senioren gemakkelijk in contact komen met mensen uit de buurt die hun leven kunnen verlichten. Of familieleden die burenhulp zoeken voor een familielid die al dan niet zorgbehoevend is. De website thuiszorgvinden.nl zorgt ervoor dat burenhulp op een gemakkelijke manier voor iedereen die (tijdelijk) thuisondersteuning nodig heeft de juiste hulpaanbieder vindt. Deze burenhulp kan gevonden worden bij thuiszorgvinden.nl tegen een tarief die de senior wil en kan betalen. Het gaat er niet om iemand gratis te laten werken! Ga voor informatie naar www.thuiszorgvinden.nl

De website thuiszorgvinden.nl ondersteunt de burenhulp, men kan denken aan:

  • Schoonmaak en huishouding
  • Gezelschap houden
  • Diensten aan huis
  • Onderhoud aan huis
  • Vervoer en begeleiding
  • Verpleging en medische zorg

De website wil de burenhulp betaalbaar maken, door geen tussenkomst van dure zorgkantoren. Deze website is bedoeld om zelfstandig verbindingen te leggen tussen hulpbehoevenden en hulpaanbieders, op zoek naar de perfecte match. In een oogopslag worden alle burenhulp overzichtelijk aangeboden. De website thuiszorgvinden.nl helpt burenhulp om de ideale hulp met specifieke wensen te kunnen vinden, altijd dicht bij huis.